Shinoyama Akinobu

Yamaguchi Kento

Taniguchi Kan

Sakagaki Reizi

Hotta Reo

Nogami Takato

Nojima Daiki

Tsushima Genie

Kawadai Shunpei

Yamato Sora

Kashiwagi Tomoki

Kamisaka Ruku

Nakatogawa Yuma